Liljekronska huset

Liljekronska huset

I Liljekronska huset går klasserna FL, 2L och 2B.

BUF_Ro1_Liljekronska
2L har ingång Gryningen och 2B har ingång Solrosen på Liljekronska husets södra sida. FL har ingången Regnbågen på husets norra sida.
Innan och efter skolan har eleverna fritidsverksamhet i huset på norra sidan. FL har ingång Regnbågen och årskurs 1L och 2L har ingång Solstrålen.