Spetsutbildning Matematik

Spetsutbildning Matematik

Dackeskolan är en av totalt 15 grundskolor som har beviljats spetsutbildning i matematik av Skolverket. Första gruppen startade hösten 2013 med 23 elever. Dessa elever går i olika klasser, men bildar en spetsgrupp i matematik. Utöver de ordinarie matematiklektionerna (3 x 50 min) har eleverna också matematik på elevens val (1 x 90 min).

Innehåll och upplägg

Spetsutbildningen är främst till för särskilt intresserade och duktiga elever i matematik. Målet är att erbjuda dessa elever en stimulerande miljö där matematikundervisningen bedrivs i ett högre tempo och med ett fördjupat innehåll. Dackeskolan samarbetar med Wasaskolan (gymnasieskola) och har tillgång till lärare med gymnasiekompetens. Under år 9 får eleverna chansen att läsa hela eller delar av gymnasieskolans Matematik 1C. Eleverna inom spetsutbildningen åker dessutom på studieresor, gör studiebesök och deltar i matematiktävlingar.

Antagning

Antagningsprov görs under Vårterminen och besked om antagning sker under maj månad.

 

Sidansvarig: Rektor Dackeskolan 7-9
Senast uppdaterad: 2018-02-08