Barn- och Elevhälsa

Barn och Elevhälsa

I det lokala Barn och Elevhälsateamet ingår skolsköterska, skolkurator och specialpedagog. Skolläkare och skolpsykolog finns att tillgå vid behov. På högstadiet ingår även studie- och yrkesvägledaren.

Årskurs 7-9

Skolsköterska

Cecilia Andersson
Mobil: 072-889 20 41
E-post

Skolkurator

Jennie Nygren
Mobil: 072 243 81 74
E-post

Specialpedagog

Ida Aho
Mobil: 072-889 24 28
E-post

Studie- och Yrkesvägledare

Helén Johansson
Mobil: 072-889 21 00
E-post

Skolläkare

Vänligen ta kontakt med skolsköterskan för mer information.

Skolpsykolog

Vänligen ta kontakt med Barn- och Elevhälsans verksamhetschef Katrin Karlsson
Telefon: 0477-441 78
E-post

Sidansvarig: Rektor Dackeskolan 7-9

Senast uppdaterad: 2022-10-25