Slöjdprojekt

Slöjd år 3-5

Här finns information om trä och metallslöjden samt de dokument som visar de olika projekten som vi genomför under läsåret. / Peter