Dackeskolan F-6

Dackeskolan F-6

Här hittar man information gällande förskoleklass till årskurs 6

Aktuell Information från rektor

På länken nedan hittar du aktuell information från rektor Johanna Nordin, men även kontaktuppgifter till skolan och mer.

Dackeskolan F-6

Verksamheten F-3

Verksamheten i F-3 är organiserad i tre olika hus - Liljekronska huset, Bramborgska huset och Alléhuset, vår by av hus heter Lampelund. I Bramborgska huset går barn från Förskoleklass och årskurs ett och i Liljekronska huset går Förskoleklass och årskurs två. Här jobbar förskollärare, grundskollärare, fritidspedagoger och barnskötare. Fritidshemmens personal disponerar lokalerna både innan och efter skoltid. Treorna med personal disponerar Alléhuset. Fritidshemmet Stjärnan är beläget i den äldre folkskolebyggnaden. På lågstadiet arbetar alla för att det ska vara en trivsam miljö där alla elever får möjlighet att utvecklas på bästa sätt. Våra elever ska känna lust att lära, motivation och trygghet.

Verksamheten 4-6

Verksamheten Dackeskolan år 4-6 består av elever från Tingsryd och Konga. De bildar tillsammans nya klasser i åk 4. Vår verksamhet är förlagd till denna folkskolebyggnad från 1925.
På mellanstadiet arbetar alla för att det ska vara en trivsam miljö där alla elever får möjlighet att utvecklas på bästa sätt. Våra elever ska känna lust att lära, motivation och trygghet.

Sidansvarig: Rektor Dackeskolan F-6

Senast uppdaterad: 2021-09-09