Dackeskolan F-3

Välkommen till Dackeskolan F-3

Verksamheten i F-3 är organiserad i fyra hus; Liljekronska huset, Bramborgska huset, Alléhuset och Gränsströmska huset. I Bramborgska huset går barn från Förskoleklassen och årskurs ett och i Liljekronska huset går Förskoleklassen och årskurs två. I dessa hus jobbar förskollärare, grundskollärare, fritidspedagoger och barnskötare. Fritidshemmens personal disponerar lokalerna både innan och efter skoltid. Treorna med personal disponerar Alléhuset. I Gränsströmska huset finns fritidshemmet Stjärnan där elever från årskurs 3-6 går på sin fritidstid. Läs mer under fliken Information.

BUF_Ro1

Barnens arbetstider:

F-klass:

måndag,08.25-12.30
tisdag,08.25-13.30
onsdag,08.25-13.30
torsdag,08.25-12.30

År 1:
måndag,08.25-13.30
tisdag,08.25-13.30
onsdag,08.25-13.30
torsdag,08.25-13.30
fredag,08.25-13.00

År 2:

måndag,08.25-13.30
tisdag,08.25-13.30
onsdag,08.25-13.30
torsdag,08.25-13.30
fredag,08.25-13.00

År 3:

måndag,08.25-13.30
tisdag,08.25-13.30
onsdag,08.25-15.20
torsdag,08.25-13.30
fredag,08.25-13.30

 

Sidansvarig: Rektor Dackeskolan F-6
Senast uppdaterad: 2018-10-02