Barn och Elevhälsa

Barn och Elevhälsa

I det lokala Barn och Elevhälsateamet ingår skolsköterska, skolkurator och specialpedagog. Skolläkare och skolpsykolog finns att tillgå vid behov.

F-6 och Fritidshem

Skolsköterska

Sandra Paul
Mobil: 076-127 23 45
E-post

Skolkurator

Cathrin Gustafsson
Mobil: 072-889 22 48
E-post

Specialpedagog

Abide Albborn
Mobil: 070-397 51 76
E-post

Skolläkare

Vänligen ta kontakt med skolsköterskan för mer information.

Skolpsykolog

Vänligen ta kontakt med Barn och Elevhälsans verksamhetschef Katrin Karlsson
Telefon: 0477-441 78
E-post

Sidansvarig: Rektor Dackeskolan F-6

Senast uppdaterad: 2022-03-15