Dackeskolan 4-6

Välkommen till Dackeskolan år 4-6!

Till Dackeskolan år 4-6 kommer elever från Tingsryd och Konga. Dessa elever bildar tillsammans nya klasser i åk 4.

Vår verksamhet är förlagd till denna folkskolebyggnad från 1925.
På mellanstadiet arbetar alla för att det ska vara en trivsam miljö där alla elever får möjlighet att utvecklas på bästa sätt. Våra elever ska känna arbetsglädje och trygghet. Klassråd och elevråd är ett levande inslag i skolans vardag och en viktig förutsättning för att utveckla elevdemokrati och elevinflytande.

Arbetslag 4-6

Ansvarig rektor:

Robin Brevestedt (e-post)

Klasslärare:

Ann-Christine Melin (e-post)

Jonas Nilsson (e-post)

Anna-Lena Engsmo (e-post)

Evelina Mosbaek (e-post)

Anne-Lie Elofsson (e-post) 

John Edvardsson (e-post)

Pauline Olsson (e-post)

Lärarassistent:

Tobias Karlsson (e-post)

Slöjd:

Peter Karlsson (e-post)

Bertil Johansson (e-post)

Idrott:

Joakim Pettersson (e-post)

Musik:

Johan Andersson (e-post)

Bild:

Jonas Nilsson (e-post)

Siri Hylse (e-post)

Speciallärare:

Olof Einarsson (e-post)

Specialpedagog:

Lena Fransson (e-post)

Sidansvarig: Rektor Dackeskolan F-6
Senast uppdaterad: 2018-10-02