Fritidshem

Fritidshem

Välkomna till Dackeskolans fritidshem. Fritidshem erbjuds till barn vars föräldrar förvärvsarbetar, studerar eller när barn behöver särskilt stöd för sin utveckling. Vi tar emot barn mellan 6-12 år.

Fritidshemmets fem avdelningar finns i skolans lokaler. Vår verksamhet är öppen måndag - fredag och våra måltider äter vi i skolans matsal.

På fritidshemmen har vi både fria och styrda aktiviteter och vi arbetar utifrån Läroplanens kapitel fyra. Det innebär att eleverna erbjuds en gruppbaserad, situationsstyrd och upplevelsebaserad undervisning. Vi ser leken och gemenskapen mellan eleverna och vuxna i en lugn och trygg miljö som viktig.

  • Du hittar kontaktuppgifter, personal och scheman m.m. kopplat till fritidshemmen på deras hemsida. Länk nedan.

Dackeskolans Fritidshem

Sidansvarig: Rektor Dackeskolan F-6

Senast uppdaterad: 2021-09-09