Elevhälsa

Elevhälsa

Elevhälsan är en enhet där skolsköterskor, skolkuratorer samt specialpedagoger ingår. Det finns också tillgång till skolläkare samt psykolog vid behov.

På Dackeskolan ingår följande personer i elevhälsans lokala team:


F-6 och fritidshem:
Rektor Anna-Lotta Clarberg 0477-444 33
Skolsköterska Christina Haräng 076-127 23 45
Specialpedagog Lena Fransson 076-815 84 37
Skolkurator Solveig Länn   070-369 90 59

 

7-9:

Rektor Johan Wingren 0477-44430/072-5031326

Skolsköterska Cecilia Andersson 0477-444 34

Skolkurator Therese Bergstrand 070-397 51 76

Socialpedagog Emelie Brevestedt 072-8892044 (föräldraledig under läsåret 17/18)

Specialpedagog (åk 4-9) Louise Andersson 070-240 20 28

Studie- och yrkesvägledare - Lina Hading