Barn och Elevhälsa

Barn och Elevhälsa

I det lokala Barn och Elevhälsateamet ingår skolsköterska, skolkurator och specialpedagog. Skolläkare och skolpsykolog finns att tillgå vid behov. På högstadiet ingår även studie- och yrkesvägledaren.

F-6 och Fritidshem

Skolsköterska

Christina Harang
Mobil: 076-127 23 45
E-post

Skolkurator

Solveig Länn
Mobil: 070-269 90 59
E-post

Specialpedagog

Kontakta följande personer
Lena Fransson
Mobil: 076-815 84 37
E-post

Louise Andersson
Mobil: 070-240 20 28
E-post

Skolläkare

Vänligen ta kontakt med skolsköterskan för mer information.

Skolpsykolog

Vänligen ta kontakt med Barn och Elevhälsans verksamhetschef Katrin Karlsson
Telefon: 0477-441 78
E-post

Årskurs 7-9

Skolsköterska

Cecilia Andersson
Mobil: 072-889 20 41
E-post

Skolkurator

Isabel Hestergård
Mobil: 070-397 51 76
E-post

Specialpedagog

Louise Andersson
Mobil: 070-240 20 28
E-post

Studie och yrkesvägledare

Lina Hading
Mobil: 072-889 21 00
E-post

Skolläkare

Vänligen ta kontakt med skolsköterskan för mer information.

Skolpsykolog

Vänligen ta kontakt med Barn och Elevhälsans verksamhetschef Katrin Karlsson
Telefon: 0477-441 78
E-post

Sidansvarig: Rektor Dackeskolan F-6
Senast uppdaterad: 2018-08-30