Likabehandlingsplaner

Likabehandlingsplan för Dackeskolan

All personal och alla elever ska ta ett aktivt ansvar där vi bemöter varandra med Respekt, Förtroende och Omtanke. Genom en gemensam Kunskapssyn och Elevsyn skapar vi en positiv Lärmiljö.

Ta gärna del av våra likabehandlingsplaner samt planer mot diskriminering och kränkande behandling.

Sidansvarig: Rektor Dackeskolan F-6
Senast uppdaterad: 2018-02-08