Särskolan

Särskolan

Särskola är en skolform för elever med begåvningsmässiga funktionsnedsättningar. De behöver längre tid för att lära sig nya saker och undervisningen sker därför i ett långsamt tempo.

På grundsärskolan arbetar pedagogen Eivor Samuelsson.
Telefonkontakt: 0761-365 888