Barn och Elevhälsa

Barn och Elevhälsa

I det lokala Barn och Elevhälsateamet ingår skolsköterska, skolkurator och specialpedagog. Skolläkare och skolpsykolog finns att tillgå vid behov.

Skolsköterska

Annika Martinsson
Mobil: 076-127 23 45

Skolkurator

Solveig Länn
Mobil: 070-269 90 59
E-post

Specialpedagog

Jill Hansen
Mobil: 076-769 05 00
E-post

Skolläkare

Vänligen ta kontakt med skolsköterskan för mer information.

Skolpsykolog

Vänligen ta kontakt med Barn och Elevhälsans verksamhetschef Katrin Karlsson
Telefon: 0477-441 78
E-post

Sidansvarig: Rektor Linnerydskolan
Senast uppdaterad: 2019-08-12