Fritidshem

Fritidshem Diamanten

Välkommen till fritidshemmet Diamanten! Vårt fritids ligger i skolans lokaler och vid höstterminens start har vi ett femtiotal elever inskrivna i verksamheten. Våra lokaler delas med skolan och vi har tillgång till ett rum i skolbyggnaden, vilket används flitigt till olika lekar och aktiviteter. Vi har en fantastisk närmiljö som vi utnyttjar mycket.

Information & Tider

På Diamanten arbetar vi mycket efter delaktighet. Vi vill att eleverna till en större del själva ska kunna påverka sin tid och aktiviteter här för att få en så meningsfull fritid som möjligt. Varje månad har vi fritidsråd där vi tränar delaktighet och demokrati och vi använder oss av en idélåda där eleverna kan lägga förslag och önskemål på aktiviteter de vill göra.

Information i form av månadsbrev delas ut till samtliga elever och vårdnadshavare.
Vi har även en verksamhetsbroschyr som revideras varje år och delas ut.
Vår verksamhet är öppen måndag-fredag kl. 07.00-17.45. Fritids stänger vid behov även åt förskolan.
Vi äter frukost kl. 07.30 och mellanmål kl. 14.20. Frukost och mellanmål intas i skolans matsal.

Personal

Gisela Martinsson
Jennifer Grönevik-Carlqvist
Malin Sandholm
Tilda Gustafsson

Kontakt

Mobil:  072-889 20 15

Sidansvarig: Rektor Linnerydskolan

Senast uppdaterad: 2024-01-08