Fritids Diamanten

Fritids Diamanten

Välkommen till Fritids Diamanten! Vårt fritids ligger i skolans lokaler och vid höstterminens start har vi ett femtiotal elever inskrivna i verksamheten. Våra lokaler delas med skolan och vi har tillgång till sammanlagt 2 rum i skolbyggnaden, vilka används flitigt till olika lekar och aktiviteter. Vi har även tillgång till fd bibliotekets lokaler som vi kallar för lilla Diamanten. Den lokalen delar vi också med förskoleklassen. Vi har en fantastisk närmiljö som vi utnyttjar mycket.

På vårt fritids arbetar vi mycket efter delaktighet. Vi vill att eleverna till en större del själva ska kunna påverka sin tid och aktiviteter här för att få en så meningsfull fritid som möjligt. Varje månad har vi fritidsråd där vi tränar delaktighet och demokrati och vi använder oss av en idélåda där eleverna kan lägga förslag och önskemål på aktiviteter de vill göra.

Information i form av månadsbrev delas ut till samtliga elever och vårdnadshavare. Vi har även en verksamhetsbroschyr som revideras varje år och delas ut. Vår verksamhet är öppen mån-fre kl. 07.00-18.00. Fritids stänger vid behov även åt förskolan. Vi äter frukost kl. 07.30 och mellanmål kl. 14.20. Frukost och mellanmål intas i skolans matsal.

Vi som jobbar på Diamanten är Gisela Martinsson, Stig Petersén, Robin Johansson, Mattias Persson, Gunilla Nilsson, Patrizia Galli och Janina Rydiander.

Ni kan nå vårt fritids på telefon  072-88 92 015.
Sidansvarig: Rektor Linnerydskolan
Senast uppdaterad: 2018-02-08

os