Elevhälsa

Elevhälsa

Skolsköterska

Christina Harang
Mobil: 076-127 23 45

Skolläkare

Anders Willstedt
Träffas efter överenskommelse med skolsköterska.

Skolkurator

Solveig Länn                                

Mobil: 070-269 90 59

Specialpedagog

Åsa Björkman
Mobil: 076 769 05 00