Barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsa

I det lokala barn- och elevhälsateamet ingår skolsköterska, skolkurator och specialpedagog. Skolläkare och skolpsykolog finns att tillgå vid behov.

Skolsköterska

Sandra Paul
Mobil: 076-127 23 45
E-post: sandra.paul@tingsryd.se

Skolkurator

Cathrin Gustafsson
Mobil: 072-889 22 48
E-post: cathrin.gustafsson@tingsryd.se

Specialpedagog

Abide Albborn
Mobil: 070-397 51 76
E-post: abide.albborn@tingsryd.se

Skolläkare

Vänligen ta kontakt med skolsköterskan för mer information.

Skolpsykolog

Vänligen ta kontakt med barn- och elevhälsans verksamhetschef Katrin Karlsson
Telefon: 0477-441 78
E-post: katrin.karlsson@tingsryd.se

Sidansvarig: Rektor Örmoskolan

Senast uppdaterad: 2022-03-15