Skolledning

Skolledning

Örmoskolan i Konga

Rektor

Robin Brevestedt

Verksamhetsansvarig för Örmoskolan

Telefon 072 889 20 75

E-post