Mellanstadiet

Mellanstadiet år 4-6

Personal

Klasslärare

Anna Johansson

Janet Persson 

Peter Franzén

Roy Johnsson

Övrig personal

Mikaela Hölbling

Sabina Ahlstedt