Skolbibliotek

Skolbibliotek

Skolbiblioteket är beläget inne på mellanstadiet och inrymmer fack- och skönlitteratur och tidskrifter. Vi eftersträvar att fungera som en del i elevernas undersökande arbetssätt och som en pedagogisk resurs i undervisningen.

Öppettider

Måndagar 10:00-13:00

Skolbibliotekarie

Medina Makic (föräldraledig)
Vik. Mia Willman Håkansson

Biblioteksrådet

Biblioteksrådet består av representanter från åk 4 till åk 6 och rådet sammanträder ca en gång per termin.

Boklån

Om biblioteket är obemannat tar man ut bokkortet, skriver namn, klass och datum och lägger bokkortet i brevlådan (i bokhyllan med faktaböcker).

Uppslagsverken kan lånas med till lektionssalen för en kortare tid, skriv upp boken, ditt namn och klass, placera kvittot på bokens plats.

Sidansvarig: Rektor Trojaskolan

Senast uppdaterad: 2023-08-07