Bibliotek

Trojaskolans mediatek

Mediateket är beläget intill mellanstadiet och inrymmer datorer för elever och personal, fack- och skönlitteratur, ljudböcker och tidskrifter. Mediateket fungerar också som konferenssal. Vi eftersträvar att fungera som en del i elevernas undersökande arbetssätt och en pedagogisk resurs i undervisningen.

Vår skolbibliotekarie heter Ann-Sofie Bengtsson. Hon är på skolan:

måndag 11.00 - 12.00

Telefon: 0459-386 14

Barnensbibliotek (Här kan du chatta med en författare, ställa frågor och lyssna på böcker via datorn) http://bokmatilda.blogspot.com/(Här kan man läsa bokrecensioner, boktips & annat om böcker).

Trivselregler:

Ställ tillbaka böcker du har använt på rätt plats. Samtala lågmält så att andra ska kunna studera.

Biblioteksrådet

Biblioteksrådet består av representanter från åk 4 till åk 6 och rådet sammanträder ca en gång per termin.

Boklån

Om biblioteket är obemannat, tar man ut bokkortet, skriver namn, klass och datum och lägger bokkortet i brevlådan (i bokhyllan med uppslagsböcker).

Uppslagsverken kan lånas med till lektionssalen för en kortare tid, skriv upp boken, ditt namn och klass, placera kvittot på bokens plats.

Ryds bibliotek

Eleverna går till biblioteket klassvis med tre-veckors intervall.

 

Sidansvarig: Rektor Trojaskolan
Senast uppdaterad: 2018-02-08