Förskoleklass

Förskoleklassen

Allt vårt arbete utgår från läroplanen.

Vi vill att barnen ska:

  • utveckla nyfikenhet och lusten att lära.
  • utveckla sitt eget sätt att lära.
  • utveckla tillit till sin egen förmåga.
  • känna trygghet, lära sig att ta hänsyn och visa respekt i samspelt med andra.

BUF_Ro2_fritids4

Detta sker genom att barnen får...

  • en start i svenska (läs och skrivinlärning) genom Bornholmsmetoden.
  • ta del av utomhuspedagogik där man lär om So och No.
  • idrott, samspel och respekt.
  • arbeta i små grupper med skapande verksamhet.
  • Samverkan med åk 1.

BUF_Ro2_fritids

Klasslärare

Gitte Ringberg och Elenor Nilsson

Sidansvarig: Rektor Trojaskolan
Senast uppdaterad: 2018-02-08