Förberedelseklass

Trojaskolans förberedelseklass och svenska som andraspråk

Förberedelseklassen, på Trojaskolan, är en klass för elever som nyligen kommit till Sverige. Vi arbetar med att förbereda eleverna för en svensk skolgång, ge eleverna tillräckliga kunskaper i det svenska språket samt att ge eleverna kunskap och förståelse om hur det svenska samhället fungerar.

BUF_Ro2_Sv2elev

Eleverna får direkt en klasstillhörighet. Men till en början har de undervisning endast i förberedelseklassen. Allteftersom eleverna lär sig mer och mer svenska slussas de ut i den tillhörande klassen, med början i de praktiskt-estetiska ämnena.

Klassplacering av eleverna görs när de anses mogna att tillgodogöra sig undervisning i svensk klass.

BUF_Ro2_Sv2_bok_arabiska

Lärare Gunnel Mattsson

Resurspedagog Johanna Svensson

Sidansvarig: Rektor Trojaskolan
Senast uppdaterad: 2018-02-08