Barn och Elevhälsa

Barn och Elevhälsa

I det lokala Barn och Elevhälsateamet ingår skolsköterska, skolkurator och specialpedagog. Skolläkare och skolpsykolog finns att tillgå vid behov.

Skolsköterska

Kim Rydström
Mobil: 072-228 45 95
E-post

Skolkurator

Emelie Brevestedt
Mobil: 072-889 21 54
E-post

Specialpedagog

Jenny Thulemark
Mobil: 070-394 99 33
E-post

Skolläkare

Vänligen ta kontakt med skolsköterskan för mer information.

Skolpsykolog

Vänligen ta kontakt med Barn och Elevhälsans verksamhetschef Katrin Karlsson
Telefon: 0477-441 78
E-post

Sidansvarig: Rektor Urshultsskolan
Senast uppdaterad: 2018-08-30