Åk 4-6

Åk 4-6

Våra klassrum är på entréplanet. Vi som jobbar här är Linn Björgvik, Daniel Carlén och Ali Attie. Linn är klassföreståndare i åk 6, Daniel åk 5 och Ali åk 4. Lärare i idrott och hälsa är Solveig Woods. Kersti Johansson undervisar i textilslöjd och Kaj Abramsson i trä- och metallslöjd. I musik är Kristin Borgehed och Nathan Bissette lärare.

Barnen tränas i självkännedom, empati, ansvar och kommunikation. Arbetsro är en viktig förutsättning för bra skolresultat.

Vi har läxor som varierar i innehåll och utformning.
Vi tycker att social träning är ett viktigt inslag i skolans vardagliga arbete.