Åk 4-6

Åk 4-6

Våra klassrum är på entréplanet. Vi som jobbar här är Linn Björgvik, Caren Bildh och Emma Rask.
Linn är klassföreståndare för årskurs 6, Caren för årskurs 5 och Emma för årskurs 4. Lärare i idrott och hälsa är Solveig Woods. Kersti Johansson undervisar i textilslöjd och Kaj Abramsson i trä- och metallslöjd. I musik är Kristin Borgehed och Nathan Bissette lärare.

Barnen tränas i självkännedom, empati, ansvar och kommunikation. Arbetsro är en viktig förutsättning för bra skolresultat.

Vi har läxor som varierar i innehåll och utformning.
Vi tycker att social träning är ett viktigt inslag i skolans vardagliga arbete.

Sidansvarig: Rektor Urshultsskolan
Senast uppdaterad: 2018-08-15