Information

Information

Här hittar man information om de olika åldersgrupperna och regler för Urshults skola.

Förskoleklass

Förskoleklass är numera obligatoriskt för alla 6-åringar.

Måndag - torsdag mellan klockan 8.15 - 13.25 går man i förskoleklass.

Vi jobbar och leker mycket med siffror och bokstäver, hur de låter och ser ut. Mycket fri lek hinner vi med och där får barnen lära sig att både go och att ta.

Tisdagarna varvas med gympa och skogsutflykter. På höst- och vårterminen åker vi och badar varannan vecka i perioder.

Vi samarbetar med åk 1 med något som vi kallar "valet". Där väljer barnen på olika aktiviteter en timme/vecka. På vårterminen kan det bli fler besök i skolan och även lite mer "skoluppgifter" för de som vill.

Vi håller till i fritidslokalerna och där kan vi leka med lite av varje som till exempel klossar, lego, bilar och dockor. Leken är viktig för att få social träning med sina kompisar.

Årskurs 1-3

Om ditt barn är sjukt är det viktigt att du ringer och sjukanmäler. Det kan du göra på telefonnummer 0477-445 05 - då kommer du till personalrummet. Det är oftast någon där mellan klockan 8.00 - 8.10 varje morgon.

Det är viktigt att vi på skolan har telefonnummer till dig, så att vi kan nå dig om något oförutsett händer. Tänk på att meddela oss när du byter telefonnummer!

Barnen har idrott och hälsa och treorna badar sex gånger/termin.

I åk 3 har barnen slöjd, en termin textilslöjd och en termin trä- och metallslöjd. De har även musik.

Eftersom det är viktigt att barnen blir duktiga läsare, så är läsning ett stort inslag i barnens skoldag. Barnen är olika till ålder, utseende, intresse och mognad. De olikheterna vill vi ta vara på och arbeta vidare med.

Någon gång i veckan samarbetar ettorna med förskoleklassen. Ettorna träffar dem när de är på "valet". Förskoleklassen hälsar också på i skolan.

Vi tycker att social träning är ett viktigt inslag i skolans dagliga arbete och därför tränas barnen i självkännedom, empati, ansvar och kommunikation för att få en god start i livet.

Årskrus 4-6

Barnen tränas i självkännedom, empati, ansvar och kommunikation. Arbetsro är en viktig förutsättning för bra skolresultat.

Vi har läxor som varierar i innehåll och utformning.
Vi tycker att social träning är ett viktigt inslag i skolans vardagliga arbete.

Regler

 • Vi är snälla mot varandra, retas inte eller säger fula saker
 • Vi hjälper till om någon behöver hjälp
 • Vi låter alla vara med.

Ordningsregler för Urshultsskolans elever

 • Du ska lyda lärarna och andra vuxna på skolan
 • I klassrummet ska det vara lugn och ro så att alla kan arbeta
 • Du tar in de saker ( t ex hopprep och bollar) som du lekt med på rasten
 • Alla elever tar hänsyn till varandra
 • Du ska inte förstöra något på skolan
 • Mobiltelefoner förvaras av din lärare under skoldagen. Om du behöver ringa, finns det telefoner på skolan.

Det här händer om du bryter mot skolans regler

 • Du får tillsägelse av en lärare eller rektor
 • Om du förstör något med vilje, får du betala för det
 • Om du fortsätter att bryta mot regeln, kommer skolan att kontakta dina vårdnadshavare.

Cykelpolicy

 • Från och med åk 4 är det tillåtet att cykla själv till skolan utan vuxens sällskap. Detta ske på vårdnadshavares ansvar.
 • Cyklar man till och från skolan, använder man cykelhjälm.
 • Har man en ordinarie skolskjutsplats men väljer att cykla istället, sker detta på vårdnadshavarens ansvar.
Sidansvarig: Rektor Urshultsskolan
Senast uppdaterad: 2018-09-10