Information

Information

Här hittar man information om de olika åldersgrupperna och regler för Urshults skola.

Förskoleklass

Förskoleklass är numera obligatoriskt för alla 6-åringar.

Måndag - torsdag mellan klockan 8.15 - 13.25 går man i förskoleklass.

Vi jobbar och leker mycket med siffror och bokstäver, hur de låter och ser ut. Mycket fri lek hinner vi med och där får barnen lära sig att både go och att ta.

Tisdagarna varvas med gympa och skogsutflykter. På höst- och vårterminen åker vi och badar varannan vecka i perioder.

Vi samarbetar med åk 1 med något som vi kallar "valet". Där väljer barnen på olika aktiviteter en timme/vecka. På vårterminen kan det bli fler besök i skolan och även lite mer "skoluppgifter" för de som vill.

Vi håller till i fritidslokalerna och där kan vi leka med lite av varje som till exempel klossar, lego, bilar och dockor. Leken är viktig för att få social träning med sina kompisar.

Årskurs 1-3

Om ditt barn är sjukt är det viktigt att du ringer och sjukanmäler. Det kan du göra på telefonnummer 0477-445 05 - då kommer du till personalrummet. Det är oftast någon där mellan klockan 8.00 - 8.10 varje morgon.

Det är viktigt att vi på skolan har telefonnummer till dig, så att vi kan nå dig om något oförutsett händer. Tänk på att meddela oss när du byter telefonnummer!

Barnen har idrott och hälsa och treorna badar sex gånger/termin.

I åk 3 har barnen slöjd, en termin textilslöjd och en termin trä- och metallslöjd. De har även musik.

Eftersom det är viktigt att barnen blir duktiga läsare, så är läsning ett stort inslag i barnens skoldag. Barnen är olika till ålder, utseende, intresse och mognad. De olikheterna vill vi ta vara på och arbeta vidare med.

Någon gång i veckan samarbetar ettorna med förskoleklassen. Ettorna träffar dem när de är på "valet". Förskoleklassen hälsar också på i skolan.

Vi tycker att social träning är ett viktigt inslag i skolans dagliga arbete och därför tränas barnen i självkännedom, empati, ansvar och kommunikation för att få en god start i livet.

Årskrus 4-6

Barnen tränas i självkännedom, empati, ansvar och kommunikation. Arbetsro är en viktig förutsättning för bra skolresultat.

Vi har läxor som varierar i innehåll och utformning.
Vi tycker att social träning är ett viktigt inslag i skolans vardagliga arbete.

Ordningsregler vid Urshultsskolan

Alltid

 • Alla elever och vuxna respekterar och tar hänsyn till varandra.
 • Vi är snälla mot varandra, retas inte eller säger fula saker.
 • Vi hjälper till om någon behöver hjälp.
 • Du ska respektera och följa det som skolans personal säger.
 • Du får inte förstöra något på skolan.

Raster

 • Alla får vara med i lekar och andra aktiviteter.
 • Du tar in de saker (t ex hopprep och bollar) som du lekt med på rasten.

Lektioner

 • I klassrummet ska det vara lugn och ro så att alla kan arbeta
 • Mobiltelefoner förvaras av din lärare under skoldagen. Om du behöver ringa, finns det telefoner på skolan.

Matsalen

 • Matro ska råda i matsalen, samtal sker lågt och man springer inte.
 • Ta inte mer mat än du tror att du orkar äta upp.
 • Lämna din plats i gott skick så att nästa elev kan använda platsen.

Detta händer om du bryter mot skolans regler

 • Du får tillsägelse av någon personal.
 • Om du förstör något med flit, får du betala för det.
 • Om du upprepat bryter mot någon regel, kommer skolan att kontakta dina vårdnadshavare.

Cykelpolicy

 • Från och med åk 4 är det tillåtet att cykla själv till skolan utan vuxens sällskap. Detta sker i så fall på vårdnadshavares ansvar.
 • Cyklar man till och från skolan, använder man enligt lag cykelhjälm.
 • Har man en ordinarie skolskjutsplats men väljer att cykla istället, sker detta på vårdnadshavarens ansvar.

Hjälmpolicy

 • Man ska ha hjälm när man är på isen och i pulkabacken.

Sidansvarig: Rektor Urshultsskolan

Senast uppdaterad: 2021-09-10