Regler

Skolregler

Tillsammans har vi elever och lärare bestämt att:

* vi är snälla mot varandra, retas inte eller säger fula saker
* vi hjälper till om någon behöver hjälp
* vi låter alla vara med.

Ordningsregler för Urshultsskolans elever:

* du ska lyda lärarna och andra vuxna på skolan
* i klassrummet ska det vara lugn och ro så att alla kan arbeta
* du tar in de saker ( t ex hopprep och bollar) som du lekt med på rasten
* alla elever tar hänsyn till varandra
* du ska inte förstöra något på skolan
* mobiltelefoner förvaras av din lärare under skoldagen. Om du behöver ringa, finns det telefoner på skolan.

Det här händer om du bryter mot skolans regler:
* du får tillsägelse av en lärare eller rektor
* om du förstör något med vilje, får du betala för det
* om du fortsätter att bryta mot regeln, kommer skolan att kontakta dina vårdnadshavare.

Cykelpolicy

* från och med åk 4 är det tillåtet att cykla själv till skolan utan vuxens sällskap. Detta ske på vårdnadshavares ansvar.
* cyklar man till och från skolan, använder man cykelhjälm.
* har man en ordinarie skolskjutsplats men väljer att cykla istället, sker detta på vårdnadshavarens ansvar.

 

Sidansvarig: Rektor Urshultsskolan
Senast uppdaterad: 2018-02-08