Barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsa

I det lokala barn- och elevhälsateamet ingår skolsköterska, skolkurator och specialpedagog. Skolläkare och skolpsykolog finns att tillgå vid behov.

Skolsköterska

Sofie Hall
Mobil: 072-889 22 54
E-post: sofie.hall@tingsryd.se

Skolkurator

Matilda Hjalmarsson
Mobil: 070-269 90 59
E-post: matilda.hjalmarsson@tingsryd.se

Specialpedagog

Samira Ikanovic
Mobil: 076-769 05 00
E-post: samira.Ikanovic@tingsryd.se

Skolläkare

Vänligen ta kontakt med skolsköterskan för mer information.

Skolpsykolog

Vänligen ta kontakt med barn- och elevhälsans verksamhetschef Katrin Karlsson
Telefon: 0477-441 78
E-post: katrin.karlsson@tingsryd.se

Sidansvarig: Rektor Väckelsångskolan

Senast uppdaterad: 2023-04-17