Barn och Elevhälsa

Barn och Elevhälsa

I det lokala Barn och Elevhälsateamet ingår skolsköterska, skolkurator och specialpedagog. Skolläkare och skolpsykolog finns att tillgå vid behov.

Skolsköterska

Cecilia Andersson
Mobil: 072-889 20 41
E-post

Skolkurator

Fanny Eriksson 
Mobil: 072-243 81 74
E-post

Specialpedagog

Jill Hansen
Mobil: 076-769 05 00
E-post

Skolläkare

Vänligen ta kontakt med skolsköterskan för mer information.

Skolpsykolog

Vänligen ta kontakt med Barn och Elevhälsans verksamhetschef Katrin Karlsson
Telefon: 0477-441 78
E-post

 

Sidansvarig: Rektor Väckelsångskolan
Senast uppdaterad: 2018-08-30