Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan

BUF_Ro4_Väckelsångskolan


Det finns idag ingen aktiv föräldraförening men vid två tillfällen per läsår sammankallar rektor klassföräldrarna till diskussioner kring skolan och dess verksamhet. Vid behov har det anordnats utefixardagar vars syfte är att fräscha till utemiljön för eleverna.

 

Sidansvarig: Rektor Väckelsångskolan
Senast uppdaterad: 2018-02-08