Skolledning

Skolledning

Rektor

 

Rektor

BUF_R04_Robert Jonasson

Robert Jonasson

 

Verksamhetsansvarig för F-6, fritidsverksamheten och förskolan

 

Telefon arbete: 0470-72 48 01
Telefon mobil: 070-230 50 96

E-post