Gymnasieskola

Gymnasieskola

I Tingsryds kommun finns det en kommunal gymnasieskola, Wasaskolan.

Wasaskolan har fem nationella program vid sidan om introduktionsprogrammet, vilka är:

  • Barn- och fritidsprogrammet
  • Ekonomiprogrammet
  • Industritekniska programmet
  • Samhällsprogrammet
  • Teknikprogrammet

Wasaskolan har nationellt intag till ishockeygymnasiet.
Wasaskolan är också ett särskolegymnasium för elever med funktionshinder.

Jämför gymnasieskolor

I Sveriges Kommuner och Landstings öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom gymnasieskolan som kommuner, landsting och regioner ansvarar för.

Länk till SKR:s öppna jämförelser
Länk till Skolverkets Välja skola.

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2023-05-12