Gymnasieskola

Gymnasieskola

I Tingsryds kommun finns en kommunal gymnasieskola Wasaskolan. Wasaskolan har åtta nationella program vid sidan om introduktionsprogrammet och är med i försöksverksamheten för lärlingsutbildning. Det finns också en internationell klass för nyanlända elever.

Wasaskolan har nationellt intag till ishockeygymnasiet.
Wasaskolan är också ett särskolegymnasium för elever med funktionshinder.

Jämför gymnasieskolor

I Sveriges Kommuner och Landstings öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom gymnasieskolan som kommuner, landsting och regioner ansvarar för.

Länk till SKL:s öppna jämförelser.

Länk till Skolverkets Välja skola.

Kontaktpersoner Wasaskolan

Uno Midenheim-Andersson, Rektor, tel 0477-444 72
Jenny Persson, Studie- och yrkesvägledare, tel 0477-444 74

Ny fristående gymnasieskola i Tingsryd

Höstterminen 2013 startade en friskola i Tingsryds kommun. Academy Of Music & Business (AMB), en ny och helt unik musik- och affärsrelaterad utbildning.

 

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2018-02-08