Antagning till gymnasiet

Antagning till gymnasiet

I Tingsryd är sista dag för ansökan till gymnasiet den 15 februari. I april får du ett preliminärt antagningsbesked. I början på juli kommer ett slutligt antagningsbesked. Observera att den preliminära antagningen grundar sig på dina betyg från höstterminen i årskurs 9 medan den slutliga antagningen grundar sig på dina slutbetyg. Du kan alltså påverka dina antagningschanser till ett program beroende på om du lyckas höja dina betyg under vårterminen. För dig som kommit in på ditt andrahandsval finns fortfarande chansen att komma in på ditt förstahandsval via reservantagningen som pågår den 5 augusti till den 14 september.

Du gör ditt gymnasieval via Dexter genom att logga in Här! Personligt användarnamn och lösenord delas ut av studie- och yrkesvägledaren på din skola. I lugn och I lugn och ro kan du som inloggad prova dig fram till det val som passar dig bäst. När du anser att du är klar med ditt val bekräftar du och skriver ut din valblankett. Därefter skriver du under den. När ansökan är underskriven lämnar du den till din studie- och yrkesvägledare. Mer information om hur det kommer att gå till får du från din grundskola.
Ditt antagningsbesked får du genom att logga in på Dexter.

Se sajten: gymnasium.kronoberg.se
Här kan du se var de olika programmen finns och du kan också jämföra innehållet i olika program med varandra.

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2023-01-16