Antagning till gymnasiet

Antagning till gymnasiet

I Tingsryd är sista dag för ansökan till gymnasiet mitten av februari. I början av april görs den preliminära antagningen på dina höstterminsbetyg. Endast de elever som vid höstterminens betyg har uppnått minst E i de behörighetsämnen som krävs till sökt program kommer att få besked om preliminär antagning.

Den slutliga antagningen görs på slutbetygen i början av juli och i mitten av juli får du ett antagningsbesked skickat hem till dig. Du kan alltså påverka dina intagningschanser till ett program beroende på hur du sköter din skolgång under vårterminen.

Gör ditt gymnasieval

Du som bor i Tingsryds kommun ska göra ditt gymnasieval Här!

I lugn och ro kan du som inloggad prova dig fram till det val som passar dig bäst. När du anser att du är klar med ditt val bekräftar du och skriver ut din valblankett. Därefter skriver du under den. När ansökan är underskriven lämnar du den till din studie- och yrkesvägledare som vidarebefordrar den till antagningskansliet.

Mer information om hur det går till, med lösenord och så vidare, får du under höstterminen på din grundskola.

Se sajten: gymnasium.kronoberg.se
Här kan du se var de olika programmen finns och du kan också jämföra innehållet i olika program med varandra.

Läs även
Skolverkets utbildningsinformation

 

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2018-09-03