Behörighet

Behörighet

Du är behörig att söka till gymnasieskolan om du avslutat årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande och är 19 år eller yngre det år du söker. Du får inte tidigare ha genomgått ett gymnasieprogram.

För samtliga program ska du ha godkänt i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik. För de högskoleförberedande programmen gäller godkänt i ytterligare 9 ämnen dvs. i 12 ämnen.

För ekonomi-/humanistiska-/samhällsvetenskapsprogrammet ska 4 av de ytterligare 9 ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religion.

För naturvetenskapliga/teknikprogrammet ska tre av de ytterligare 9 ämnena vara biologi, fysik och kemi. För estetiska programmet gäller vilka 9 ämnen som helst. (SFS 2010:235)

För yrkesprogrammen ska du utöver godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik även ha godkänt i 5 ytterligare ämnen dvs. i 8 ämnen totalt.

Om du inte är behörig för något blir du erbjuden en plats på något utav de fyra introduktionsprogrammen.

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2023-11-23