Frisök i hela landet

Frisök i hela landet

Frisök är att utöka möjligheten för elever att söka till andra kommunala skolors program, även om samma program finns i hemkommunen. Den sökande får dock inte, när det gäller de utvidgade möjligheterna, slå ut en behörig sökande från den kommun/region som man söker till.

Det finns dock vissa villkor. Frisöket omfattar alla kommuners nationella program och dess nationella inriktningar.

En elev som söker till en annan kommun inom ramen för frisök (samma nationella program/inriktning finns i hemkommunen) blir mottagen som andrahandssökande.

Det innebär att möjligheten att bli antagen på sökt program finns, om samtliga förstahandssökande först blivit antagna och att det fortfarande finns platser lediga. Förstahandsökande är alla som bor i kommunen eller i samverkans-området samt de elever som söker från andra kommuner där sökt nationellt program/inriktning inte finns.

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-10