Urval

Urval

Till vissa utbildningar är det ibland fler sökande än det finns platser. I de fall där det krävs ett urval är det meritvärdet från slutbetyget i årskurs 9 som ligger till grund för detta.

Dina betyg i de olika ämnena värderas enlig följande:
A 20 poäng
B 17,5 poäng
C15 poäng
D 12,5 poäng
E 10 poäng

Dina 16 bästa betyg räknas samman och ger ett meritvärde.

Fri kvot

Möjligheten att bedömas inom ramen för Fri kvot finns för de elever som av någon anledning måste bedömas individuellt. Exempel på sökande som kan prövas i Fri kvot:

  • den som har medicinska och/eller sociala skäl
  • den som haft anpassad studiegång
  • den som har betyg vilka inte utan vidare kan jämföras med grundskolans
  • den som har gått individuella programmet och fått praktik som kan räknas som merit

Observera att behörighetskraven för sökt program måste vara uppfyllda för att intagning skall kunna göras, dvs man måste ha godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska. Det är styrelsen för utbildningen som avgör vilka som skall tas in på Fri kvot.

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-10