Modersmål

Modersmål

Tingsryds kommun erbjuder modersmålsundervisning till elever med annat språk än svenska som modersmål, om följande kriterier uppfylls:

  • Eleven/vårdnadshavare ansöker om att få sådan undervisning.
  • Eleven har grundläggande kunskaper i språket är ett dagligt umgängesspråk inom familjen.
  • Att det finns lärare med tillräcklig kunskapsnivå i språket.
  • Att minst fem elever inom samma språk ansöker om undervisning.

Särskilda regler gäller för minoritetsspråk. För grundskolan se Skollagen (2010:800) kap 10 § 7, för grundsärskolan kap 11 § 10 för gymnasieskolan kap 15 § 19 och för gymnasiesärskolan kap 18 § 14.

Syftet med undervisningen är att eleverna ska utveckla sitt modersmål och lära sig mera om den egna kulturen samt att främja deras utveckling till tvåspråkliga individer med dubbel kulturell identitet.

De lärare som undervisar i modersmål kommer ofta från samma kulturområde som barnen. Modersmålslärare måste också ha goda kunskaper i svenska språket, det svenska samhället och dess kultur.

Undervisningen ligger i anslutning till den ordinarie undervisningstiden, oftast vid två tillfällen per vecka, från 15.30. De flesta grupperna har sin undervisning i Tingsryd tätort, i Dackeskolans lokaler.

De regler som gäller inom grundskolan för att starta en undervisningsgrupp gäller även inom gymnasiet. På gymnasienivå finns det möjlighet att läsa kurserna Modersmål 1 och 2, 100 poäng vardera samt Aktiv tvåspråkighet, 100 poäng.

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-10