Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring

Alla elever, barn och ungdomar från 0 till 19 år inom Tingsryds kommun verksamhetsområde omfattas av en kollektiv olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt.

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom.
För mer information hänvisas till aktuellt Försäkringsbesked som du kan få på rektorsexpeditionerna eller längst ner på denna sida.

Protector Försäkring
Hemsida: www.protectorforsakring.se
Tel: 08-410 637 00


Åtgärder vid skada

  • Sök läkare eller tandläkare.
  • Kom ihåg att spara alla originalkvitton.
  • Tänk på att alla taxiresor till/från skola ska vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade av aktuellt försäkringsbolag innan resan påbörjas

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2024-03-04