Rutiner och riktlinjer vid besök

Rutiner och riktlinjer vid besök

Rektorer får ibland frågor kring vad som gäller angående besök vid en skola eller förskola. Bildningsnämnden vill därför informera om vad som gäller för besök i verksamheten.

Skolan och förskolan är myndigheter vilket innebär att den är skyldig att ta emot besök från enskilda. Det innebär inte att allmänheten får vistas fritt på området. Verksamheten vid en skola sker under kommunens och skolledningens ansvar vilket innebär att de har ett ansvar för elevernas och barnens trygghet och säkerhet.

Läs mer i bifogat dokument nedan

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-10