Studieekonomi

Studieekonomi

Du som studerar heltid på gymnasiet och är svensk medborgare får automatiskt studiebidrag. Bidraget kommer från och med kvartalet efter du har fyllt 16 år och till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Summan är 1 250 kronor per månad och ges i 10 månader per år.

Om du inte är svensk medborgare måste du, via en speciell blankett, söka studiestöd från CSN.

Elevens hemkommun har ansvaret för att ge ett ekonomiskt stöd till elever, som behöver inackordering eller bidrag till resor under sin gymnasie eller komvuxutbildning t o m vårterminen det år eleven fyller 20 år.

Om du ska studera på annan ort finns några saker som du måste tänka på. Om det är för långt att åka dagligen måste man hitta någonstans att bo. Kanske man kan få hjälp med att hitta ett bra boende om man kontaktar den skola man tänker söka till. Trots inackorderingstillägg blir det en kostnad för dig och din familj om du väljer att studera på annan ort.

Extra Bidrag

Behöver du och din familj mer pengar än studiebidraget? Då kan du ansöka om extra tillägg. Tillägget prövas med hänsyn till dina och föräldrarnas ekonomiska förhållanden. Du hittar du mer information på CSN:s hemsida.

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-10