Resor

Resor

Reser du dagligen till och från skolan och avståndet mellan bostaden och skolan är minst 6 kilometer är du berättigad till busskort. Busskortet erhåller du på din gymnasieskola och gäller för två resor per dag under vardagar. Du får åka utan färdbevis de första 3 dagarna.

Kontant resebidrag kan utgå motsvarande den kommunala kostnaden för busskort om du inte vill utnyttja allmänna kommunikationsmedel eller om du önskar bo på studieorten även om du inte är berättigad till inackorderingstillägg.

Kontant bidrag till anslutningsresa utgår till elever som har ett avstånd mellan bostad och hållplats på minst 4 km.

Kontaktperson

Ida Johansson
Tel 0477 - 444 19

 

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2018-02-08