Elevforum

Elevforum

På Wasaskolan har vi valt att skapa ett elevforum. Det är en kombinerad organisation för elevskyddsombud och elevråd.

I Wasaskolans systematiska arbetsmiljöarbete ingår våra elevskyddsombud. Vi har valt att ha ett elevskyddsombud per klass. Från skolledningens sida ingår rektor, kurator samt planerare.

I filerna nedan kan du se vilka som är elevskyddsombud samt vårt policydokument.

Sidansvarig: Rektor Wasaskolan

Senast uppdaterad: 2021-09-10