Elevhälsa

Elevhälsa

I Wasaskolans elevhälsa ingår skolsköterska, skolläkare, kurator, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog och rektor. Elevhälsan har till uppgift att verka för ungdomarnas bästa.

Sidansvarig: Rektor Wasaskolan

Senast uppdaterad: 2021-09-10