Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolans syfte är att ge eleverna en god grund för:

• Yrkesverksamhet
• Fortsatta studier
• Personlig utveckling
• Aktivt deltagande i samhällslivet

På Wasaskolan erbjuder vi Gymnasiesärskolans individuella program. Individuellt program är anpassad utbildning för dig som inte kan gå på ett nationellt program i gymnasiesärskolan. Det individuella programmet ska utformas så att det passar just dig. Individuella program i gymnasiesärskolan är till för elever som behöver en utbildning som är anpassad efter de egna förutsättningarna. Där läser eleven ämnesområden istället för ämnen.

Ämnesområden

  • Estetisk verksamhet
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Natur och miljö
  • Individ och samhälle
  • Språk och kommunikation

Utbildningen ska ge eleverna kunskaper för ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Innehållet på ett individuellt
program kan utformas utifrån varje individs behov och förutsättningar.

På ett individuellt program kan man kombinera ämnesområden och ämnen från nationella program. Rektorn bestämmer vad eleven kan kombinera.Det går också bra att läsa en så kallad särskild variant. En särskild variant är ett speciellt utformat nationellt program. Allt för att varje elev ska få den utbildning som passar just henne eller honom allra bäst.

Mer information

Vill du veta mer om gymnasiesärskolan är du välkommen att kontakta Katrin Karlsson
som är samordnare för särskolan. Telefon: 0477-441 78, E-post

Sidansvarig: Rektor Wasaskolan

Senast uppdaterad: 2021-09-10