Om Wasaskolan

Om Wasaskolan

Wasaskolan är en skola som vi alla som finns här känner oss otroligt stolta över. Vår stora styrka, utöver det som nämnts ovan, är att vi aldrig slutar att utveckla skolan så att den ska passa in i den föränderliga omvärld vi finns i.

ÖPPET HUS lördagen den 13/11, kl 10-12

Fem viktiga fakta om Wasaskolan, Tingsryds egen gymnasieskola!

  • Hög kvalitet på undervisningen och därmed bra kunskapsresultat och mycket stor andel behöriga till universitet/högskola.
  • Modern pedagogik, egen dator (chromebook) till alla elever, vilket medför ett nytt, modernt sätt att jobba på, till exempel med lärplattform som ett av sätten att kommunicera mellan elev och lärare.
  • Hög lärartäthet med behöriga och engagerade lärare som ser varje elev som den individ hon/han är. Vi hittar hela tiden speciella lösningar för våra elever, för att i största mån tillgodose deras önskningar och behov.
  • Blockläsningsschema med flexibel onsdag, då man som elev kan välja mellan olika aktiviteter som att arbeta hemma, göra studiebesök, träna hockey, ha kurser på Kulturverkstan, läsa på inför prov på skolan (med lärarhjälp) få stöd av lärare i de ämnen man eventuellt har halkat efter i med mera.
  • Liten skola med en garanterat gemytlig och vänlig stämning, där alla bryr sig.

Sidansvarig: Rektor Wasaskolan

Senast uppdaterad: 2021-09-10