Handels- och administrationsprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom handelsyrken som till exempel säljare, inköpare och butiksledare, eller inom administrativa yrken som till exempel personal-, ekonomi- och IT-administratör. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om handel och administration, där service och kommunikation är centralt. Den ska också utveckla deras färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom yrkesområden som försäljning, inköp och varuflöden, service, ekonomiuppföljning och företagande.

Handel och service

Inriktningen Handel och service skall ska ge fördjupade kunskaper för arbete inom detalj och partihandel. Inriktningen kan leda till arbete inom till exempel försäljning och marknadsföring, butikskommunikation, butiksledning, inköp och logistik eller kundservice. Vi breddar vår inriktning till att gälla även besöksnäringen. Under minst 15 veckor kommer du
att ha APL (arbetsplatsförlagt lärande). Då får du praktiskt omsätta dina teoretiska kunskaper.

Sidansvarig: Rektor Wasaskolan
Senast uppdaterad: 2021-01-29