Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammet ger olika alternativ för dig som inte är behörig att gå ett nationellt program.

Wasaskolan erbjuder två introduktionsprogram

  • Individuellt alternativ - IMA
  • Språkintroduktion - IMS

Språkintroduktion

Programmet är till för dig som nyss har kommit till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att du ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller till annan utbildning. Utbildningen baseras på den inledande bedömning av dina kunskaper som görs och de ämnen och kurser som du behöver för din fortsatta utbildning.

Individuellt alternativ

Programmet utformas för enskild elev och vänder sig i första hand till dig som inte är behörig till ett yrkesprogram och som har lite längre kvar till att vara behörig eller som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förbereder dem för annan utbildning.

Titta gärna på Skolverkets film om programmet.

Sidansvarig: Rektor Wasaskolan

Senast uppdaterad: 2021-09-10