Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammet

Fem olika introduktionsprogram ska ge obehöriga elever nya möjligheter.

  • Yrkesintroduktion - Här får eleven en yrkesinriktad introduktion som ska underlätta för att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. Elever som är behöriga till ett nationellt program kan i vissa fall gå här.
  • Individuellt alternativ - Detta program anpassas individuellt efter varje enskild elevs behov. Elever som är behöriga till ett nationellt program kan i vissa fall gå här.
  • Språkintroduktion - Är till för nyanlända ungdomar som behöver utbildning i svenska.

Titta gärna på Skolverkets film om programmet.

Sidansvarig: Rektor Wasaskolan
Senast uppdaterad: 2019-11-13