Barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsa

I det lokala Barn och Elevhälsateamet ingår skolsköterska, skolkurator, specialpedagog och studie- och yrkesvägledaren. Skolläkare och skolpsykolog finns att tillgå vid behov.

Skolsköterska

Heléne Håkansson
Telefon: 072-51715 97

E-post

Skolkurator

Madelene Calmernäs
Telefon: 0477-444 75
Mobil: 070-512 36 06
E-post

Specialpedagog

Theodolinda Långh
E-post

Skolläkare

Vänligen ta kontakt med skolsköterskan för mer information.

Skolpsykolog

Vänligen ta kontakt med Barn och Elevhälsans verksamhetschef Katrin Karlsson
Telefon: 0477-441 78
E-post

Sidansvarig: Rektor Wasaskolan

Senast uppdaterad: 2021-09-10