IT-plan

Pedagogisk IT-plan för Tingsryds kommun

Tingsryds kommun skall erbjuda goda möjligheter för alla i förskolan och skolan att använda tillgängliga IT-verktyg i syfte att uppnå högsta måluppfyllelse. Varje elev ska efter genomgången grundskola och gymnasium kunna använda och förstå modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapade och lärande.

Vår kommun skall arbeta aktivt för att stödja elever och pedagoger i denna strävan.

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2018-05-29