Kemi & Fysik

Kemi & Fysik

Experimentbanken
Experimentera med kemi

Nationellt resurscentrum för fysik
Experimentera med fysik

Draknet
Kemiexperiment med Gilbert och Berta

Formel 5 & 6
Vardagskemi

Plast- och kemiföretagen
Information om plast och kemi

Skolkemi
Länksamling om kemi

Hanper
Lär dig mer om alla NO-ämnen

Kemikalieinspektionen
Hur hanterar man kemikalier

Naturvetenskap
Lär dig mer om alla NO-ämnen

Nationellt resurscentrum för fysik
Teknik och natur - resurs för skola och förskola

Teknik och natur Kemilärarnas resurscentrum