Samhällskunskap

Samhällskunskap

SO-rummet
Lär dig om alla SO-ämnen

CIA - The World Factbook
Läs om SO-ämnen på engelska

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
Information om samhällsskydd och beredskap

Valmyndigheten
Lär dig om valet

Alla väljare
Lär dig om valet

Ung Konsument
Läs om Konsumentverket, köp, pengar och sådant

Gapminder
Läs statistik och diagram om hela världen

Europeiska Unionen
Lär dig om EU