Lärarpriset

Lärarpriset

Nu instiftar bildningsförvaltningen tre stipendier på 10 000 kr vardera som årligen delas ut på Näringslivsgalan den 31 januari.

Känner du en lärare som är och gör något utöver det vanliga?

En förskollärare, fritidspedagog eller lärare som väcker barnens eller elevernas intresse för lärande och som utvecklar goda relationer till såväl sina barn, elever, kollegor, närsamhället och vårdnadshavare?

Har eller har du haft en lärare vars lektioner du minns som extra meningsfulla och som fick dig att vilja lära dig ännu mer? 

Jobbar du med en kollega som förutom goda ämneskunskaper, har en speciell förmåga att skapa goda relationer till sina barn eller elever och som därigenom får dem att känna sig trygga tillsammans vilket i sin tur leder till ökat lärande?

Förskolan och skolan är en viktig del i vårt samhälle. Bildningsförvaltningen vill uppmuntra kreativa och innovativa arbetssätt som både gynnar närsamhället i Tingsryds kommun och ett meningsfullt lärande för våra barn och elever. Därför har vi instiftat tre lärarpriser för ”värdeskapande insatser”.

Vad är då värdeskapande lärande?

“Värdeskapande lärande är när lärare låter sina elever lära sig genom att tillämpa sina kompetenser (framtida eller befintliga) för att skapa något av värde för minst en extern intressent utanför sin egen grupp, klass eller skola. Det värde som eleven skapar för någon annan kan vara ekonomiskt, socialt eller kulturellt.” Martin Lackéus, Chalmers

Sparbanken Eken är medfinansiärer till stipendierna och sitter i juryn tillsammans med representant från Vi Företagare och bildningschef Patrik Grimmesjö, vars tankar kring ett lärarpris föddes redan innan sommaren. 

”Vi vill med det här priset lyfta förskollärare, fritidspedagoger och lärare som är anställda av Tingsryds kommun som har gjort något extra för sina elever under året”, säger Patrik Grimmesjö. ”Det kan handla om allt ifrån meningsskapande projekt ute i samhället till en pedagogik inne i klassrummet som väcker elevernas intresse för att lära och som har förmåga att skapa goda relationer till sina elever. Vi vet alla hur mycket mer vi kommer ihop, lär oss och engageras om det vi gör är riktigt motiverande och meningsfullt. Det är den typen av lärare jag vill lyfta och premiera lite extra”, avslutar Patrik.

Nu har du chansen att nominera en förskollärare, fritidspedagog eller lärare som jobbar på en kommunal förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola i Tingsryds kommun.

Nomineringarna görs via denna länk senast 15 december utifrån följande kriterier: 

  • Väcka nyfikenhet och engagera
  • Skapa ett tryggt klimat för lärande
  • Utmana och ge självförtroende
  • Får skolan att utvecklas

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-10