Planer

Planer som tillhör bildningsförvaltningen

Pedagogisk IT-plan för Tingsryds kommun

Tingsryds kommun skall erbjuda goda möjligheter för alla i förskolan och skolan att använda tillgängliga IT-verktyg i syfte att uppnå högsta måluppfyllelse. Varje elev ska efter genomgången grundskola och gymnasium kunna använda och förstå modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapade och lärande.

Vår kommun skall arbeta aktivt för att stödja elever och pedagoger i denna strävan.

Biblioteksplan för Tingsryds kommun

Folkbiblioteken i Tingsryd kommun ska främja litteraturens ställning och intresse för bildning, upplysning, utbildning och forskning. Folkbiblioteken erbjuder kulturella upplevelser och verkar för det demokratiska samhällets utveckling och ska finnas tillgängligt för alla.

Skolbiblioteken ska vara en aktiv del av skolornas pedagogiska arbete och främja elevernas lärande och språkliga utveckling. Skolbiblioteken är en pedagogisk resurs som hjälper eleverna och en ökad måluppfyllelse.

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2024-02-05