Retroaktiv avgiftskontroll

Retroaktiv avgiftskontroll

Tingsryds kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt barnomsorgsavgift. Den som har betalat för mycket får pengar tillbaka och den som har betalat för lite får en faktura att betala.

Vid avgiftskontrollen tittar vi på hur mycket barnomsorgsavgift du har betalat under det aktuella året. Det jämförs med vad du borde ha betalat om du anmält en månadsinkomst motsvarande den taxerade årsinkomsten, delat med tolv.

Inkomstkontrollen genomförs med drygt två års eftersläpning, eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket.

Meddela rätt inkomst

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. Barnomsorgstaxan grundas på hushållets totala inkomst före skatt oavsett om det finns gemensamma barn eller inte.
Du kan själv ändra din inkomst genom att logga in i Hypernet.

Om du har betalat för mycket eller för lite barnomsorgsavgift

Visar det sig att de uppgifter om inkomst du lämnat till oss är lägre eller högre än den faktiska inkomsten så innebär det att kommunen i efterhand justerar barnomsorgsavgiften för kontrollåret.

Har man betalat för lite får man en faktura, som ska betalas inom 30 dagar. Om du inte kan betala hela fakturan på en gång går det ansöka om anstånd.

Har man betalat för mycket barnomsorgsavgift för aktuellt kontrollår kommer vi att återbetala beloppet genom att skicka en kreditfaktura. Du väljer själv om beloppet ska dras från kommande fakturor eller om du vill få beloppet utbetalat.

Kontaktuppgifter:

E-post: barn.utbildning@tingsryd.se


Vanliga frågor och svar kring avgiftskontrollen

Varför gör ni den här kontrollen?

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållanden så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. Barnomsorgsavgiften grundas på hushållets totala inkomst före skatt, oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Vi vill med kontrollen följa upp att alla betalat rätt avgift. Det är en rättvisefråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller. Det är lika viktigt att betala tillbaka som att kräva in pengar.


Hur har kontrollen gått till?

Vi hämtar uppgifter från Skatteverket om årsinkomsten från två år tillbaka. Sedan delar vi din årsinkomst med 12, och får fram en beräknad månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift du lämnat till kommunen. Om de beloppen inte är lika, betyder det att avgiften varit för hög eller för låg. Då räknar vi om avgiften, och får fram vilket belopp du skulle ha betalat.

Belopp mindre än 600 kr för hela året kommer inte att faktureras eller återbetalas.


Varför kontrollerar ni mot årsinkomsten två år tillbaka, så långt bakåt i tiden?

Vi har inte tillgång till Skatteverkets uppgifter tidigare. Deras uppgifter bygger på vad du deklarerade för ett år sedan. Det tar sedan tid innan den slutliga taxeringen är klar hos Skatteverket.


Uppdateras inte min inkomst automatiskt?

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt.


Jag ska få pengar tillbaka, men kan ni inte dra av det på nästa vanliga räkning?

Kontakta oss så undersöker vi vad som är möjligt.


När får jag min faktura?

Vi kommer att fakturera under oktober månad.


Hur snabbt ska jag betala fakturan?

Fakturan ska betalas inom 30 dagar.


Vad ska jag göra om jag inte är nöjd med det underlag som finns på fakturan?

Hör av dig till oss. Se kontaktuppgifter på faktura.


Min faktura stämmer nog, men jag kan inte betala allt på en gång, hur gör jag?

Om du inte kan betala hela fakturan på en gång kan du ansöka om anstånd.


Fakturan kan inte stämma, hur gör jag för att bestrida den?

Hör av dig till oss. Se kontaktuppgifter på faktura.


Om jag inte kan betala tillbaka i tid, blir mitt barn avstängt då?

Vår kommun har valt att inte tillämpa avstängning av barn i samband med avgiftskontrollen. Däremot skickas en påminnelse ut och efter det går ärendet vidare till inkasso.


Tillkommer det avgifter vid en avbetalningsplan som görs av Inkasso?

Ja, det tillkommer sedvanliga räntor och uppläggningskostnader.


Vad har jag gjort för fel, när jag måste betala tillbaka pengar?

Det vanligaste felet är att du inte lämnat en aktuell inkomstuppgift. En annan vanlig orsak till att det blir fel är att man inte räknat med allt som är skattepliktigt i månadsinkomsten.

Många räkningsmottagare har inte angett sina familjeförhållanden enligt de regler vi har. Inkomsten för en sammanboende vuxen utgör också underlag för avgiften, även om den personen inte är förälder till ditt barn.


Vad räknas som inkomst?

Med inkomst menas alla pengar som ni betalar skatt på, exempelvis inkomst av tjänst (inklusive OB-tillägg och övertid), föräldrapenning, sjukpenning, aktivitetsstöd med mera.


Vad räknas inte som inkomst?

Till din inkomst räknas inte exempelvis studiestöd, försörjningsstöd, bidrag som ej är skattepliktiga, introduktionsersättning för flyktingar, ersättning enligt lagen om bistånd till asylsökande med mera.


Vi har separerat. Vem ska betala fakturan?

Bodde ni ihop under det aktuella året så har ni båda ansvar för att fakturan betalas. Det behöver inte innebära att det är den som har fått fakturan som ensam ska betala hela beloppet.

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2022-04-04